ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ ELYSIAN YACHT SERVICES 

Αυτή η σελίδα θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες Elysian Yacht Services και τους νομικούς όρους και προϋποθέσεις με τους οποίους σας παραθέτουμε την ιστοσελίδα μας.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους και βεβαιωθείτε ότι τους κατανοείτε.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο αυτών των Όρων ή να τους αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας για μελλοντική αναφορά.

Τροποποιούμε τους παρόντες Όρους από καιρό σε καιρό. Κάθε φορά που επιθυμείτε να εισέλθετε στην ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε να ελέγχετε τους παρόντες Όρους για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους όρους που θα ισχύουν εκείνη τη στιγμή.

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΕΜΆΣ

1.1. Λειτουργούμε την ιστοσελίδα www.elysianys.gr. Είμαστε η Elysian Yacht Services , εταιρεία εγγεγραμμένη στον Πειραιά με έδρα την οδό Δ. Μουτσοπούλου 90, Πειραιάς 18541, Ελλάδα. 

1.2 Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, ανατρέξτε στη σελίδα Επικοινωνία.

2. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

2.1 Οι εικόνες των Προϊόντων στον ιστότοπό μας είναι μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς. Τα δικά σας Προϊόντα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εικόνες.

2.2 Παρόλο που έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ακριβείς, όλα τα μεγέθη, τα βάρη, οι χωρητικότητες, οι διαστάσεις και οι μετρήσεις που αναφέρονται στον ιστότοπό μας είναι μόνο ενδεικτικά.

2.3 Η συσκευασία των Προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει από αυτή που εμφανίζεται στις εικόνες του ιστότοπού μας.

3. ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΎ ΜΑΣ

Η χρήση του ιστότοπού μας από εσάς διέπεται από τους Όρους χρήσης του ιστότοπού μας. Παρακαλούμε αφιερώστε χρόνο για να τους διαβάσετε, καθώς περιλαμβάνουν σημαντικούς όρους που ισχύουν για εσάς.

4. ΠΏΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας. Παρακαλούμε αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε τους όρους που περιέχονται σε αυτή την πολιτική, καθώς περιλαμβάνουν σημαντικούς όρους που ισχύουν για εσάς.

5. ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΆ ΜΑΣ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΎΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΌΝΤΕΣ ΌΡΟΥΣ

5.1 Μπορούμε να αναθεωρούμε τους παρόντες Όρους από καιρό σε καιρό στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο δεχόμαστε πληρωμές από εσάς,

(β) αλλαγές στους σχετικούς νόμους και τις κανονιστικές απαιτήσεις,

(γ) αλλαγές στο φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουμε.

6. ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΕΚΤΌΣ ΤΟΥ ΕΛΈΓΧΟΥ ΜΑΣ

6.1. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι για οποιαδήποτε αδυναμία εκτέλεσης ή καθυστέρηση στην εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρέωσής μας στο πλαίσιο μιας Συναλλαγής, η οποία προκαλείται από Γεγονός εκτός του ελέγχου μας. Το Γεγονός εκτός του ελέγχου μας ορίζεται κατωτέρω στη ρήτρα 17.2.

6.2 Ως "Γεγονός εκτός του ελέγχου μας" νοείται οποιαδήποτε πράξη ή γεγονός πέραν του εύλογου ελέγχου μας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά απεργιών, λοκ-άουτ ή άλλων εργατικών κινητοποιήσεων από τρίτους, πολιτικών ταραχών, ταραχών, εισβολής, τρομοκρατικής επίθεσης ή απειλής τρομοκρατικής επίθεσης, πολέμου (κηρυγμένου ή μη) ή απειλής ή προετοιμασίας πολέμου, πυρκαγιάς, έκρηξης, καταιγίδας, πλημμύρας, σεισμού, καθίζησης, επιδημίας ή άλλης φυσικής καταστροφής ή βλάβης των δημόσιων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή αδυναμίας χρήσης σιδηροδρόμων, πλοίων, αεροσκαφών, μηχανοκίνητων μεταφορών ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών μέσων μεταφοράς.

6.3 Εάν λάβει χώρα ένα "Γεγονός εκτός του ελέγχου μας" που επηρεάζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας στο πλαίσιο μιας Συναλλαγής:

(α) θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για να σας ειδοποιήσουμε, και

(β) οι υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο μιας Σύμβασης θα ανασταλούν και ο χρόνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας θα παραταθεί για τη διάρκεια του Γεγονότος εκτός του ελέγχου μας. Σε περίπτωση που το Γεγονός εκτός του ελέγχου μας επηρεάζει την παράδοση των Προϊόντων σε εσάς, θα κανονίσουμε μαζί σας νέα ημερομηνία παράδοσης μετά το πέρας του Γεγονότος εκτός του ελέγχου μας.

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΕΣ ΜΕΤΑΞΎ ΜΑΣ

7.1. Όταν αναφερόμαστε, στους παρόντες Όρους, σε "εγγράφως", αυτό θα περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

7.2. Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εγγράφως, ή εάν οποιαδήποτε ρήτρα των παρόντων Όρων απαιτεί να μας δώσετε γραπτή ειδοποίηση, μπορείτε να μας την αποστείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση sales@elysianys.gr ή με προπληρωμένο ταχυδρομείο στη διεύθυνση Elysian Yachting Services. Ltd, οδός Δ. Μουτσοπούλου 90, 18541 Πειραιάς, ΕΛΛΑΔΑ. Θα επιβεβαιώσουμε την παραλαβή του εγγράφως επικοινωνώντας μαζί σας, συνήθως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν είστε καταναλωτής και ασκείτε το δικαίωμά σας για ακύρωση σύμφωνα με τη ρήτρα 9, ανατρέξτε στη ρήτρα 9 για το πώς να μας το πείτε.

7.3. Εάν πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να σας ειδοποιήσουμε γραπτώς, θα το πράξουμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με προπληρωμένο ταχυδρομείο στη διεύθυνση που μας δώσατε στην παραγγελία σας.

8. ΆΛΛΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΊ ΌΡΟΙ

8.1 Ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο μιας Συναλλαγής σε άλλο οργανισμό, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματά σας ή τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο των παρόντων Όρων. Θα σας ειδοποιούμε πάντοτε με ανάρτηση στην παρούσα ιστοσελίδα εάν συμβεί αυτό.

8.2 Μπορείτε να μεταβιβάσετε τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας βάσει των παρόντων Όρων σε άλλο πρόσωπο μόνο εάν συμφωνήσουμε εγγράφως

8.3 Η παρούσα συναλλαγή πραγματοποιείται μεταξύ εσάς και εμάς. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν θα έχει κανένα δικαίωμα να επιβάλει οποιονδήποτε από τους όρους της.

8.4 Κάθε μία από τις παραγράφους των παρόντων Όρων λειτουργεί ξεχωριστά. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή σχετική αρχή αποφασίσει ότι κάποια από αυτές είναι παράνομη ή μη εκτελεστή, οι υπόλοιπες παράγραφοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

8.5 Εάν δεν επιμείνουμε στην εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσής σας βάσει των παρόντων Όρων ή εάν δεν επιβάλλουμε τα δικαιώματά μας εναντίον σας ή εάν καθυστερήσουμε να το πράξουμε, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε παραιτηθεί από τα δικαιώματά μας εναντίον σας και δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συμμορφωθείτε με τις εν λόγω υποχρεώσεις. Εάν παραιτηθούμε από μια παράλειψη εκ μέρους σας, θα το κάνουμε μόνο εγγράφως και αυτό δεν σημαίνει ότι θα παραιτηθούμε αυτόματα από οποιαδήποτε μεταγενέστερη παράλειψη εκ μέρους σας.

8.6 Εάν είστε καταναλωτής, παρακαλούμε σημειώστε ότι οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι μια Συναλλαγή για την αγορά Προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας μας και κάθε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτήν θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Και οι δύο συμφωνούμε ότι τα ελληνικά δικαστήρια θα έχουν μη αποκλειστική δικαιοδοσία. Εάν είστε επιχείρηση, οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Αυτό σημαίνει ότι μια Συναλλαγή και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτήν ή το αντικείμενο ή τη διαμόρφωσή της (συμπεριλαμβανομένων των μη συναλλακτικών διαφορών ή αξιώσεων), θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Συμφωνούμε και οι δύο στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.

8.7. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις μαζί με τους Όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας και την Πολιτική απορρήτου, την παραγγελία σας και την αποδοχή μας, αποτελούν το σύνολο της συμφωνίας μας σχετικά με την προμήθεια των αγαθών σε εσάς από εμάς. Τίποτα από όσα λέγονται από οποιονδήποτε πωλητή εκ μέρους μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως τροποποίηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ή ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος σχετικά με τη φύση ή την ποιότητα των αγαθών που προσφέρονται προς πώληση από εμάς. Εκτός από την περίπτωση απάτης ή δόλιας παραπλάνησης, δεν θα έχουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια δήλωση που είναι αναληθής ή παραπλανητική.

Επικοινωνία

Οι χρήστες μπορούν να απευθύνουν όλα τα ερωτήματα σε σχέση με τους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας στη διεύθυνση: sales@elysianys.gr .